Over ons

Kijken naar kunst! Dat is het motto van de stichting NCE. Door te kijken naar kunst kun je geraakt worden. Het geeft inspiratie en het doet iets met je. Veel kunst is opgeslagen in depots, hangt in kantoren of bij privépersonen thuis. Het is jammer dat deze kunstwerken niet zichtbaar zijn voor het grote publiek. De stichting NCE wil minder 'zichtbare kunst' onder de aandacht brengen van het grote publiek. Vaak gaat het om kunst van minder bekende namen. Of kunst van kunstenaars die mogelijk nu al werken aan toekomstig cultureel erfgoed. Deze website moet gezien worden als het digitale museum van 'minder zichtbare kunst'. Als kader hanteert de stichting NCE kunst van Nederlandse kunstenaars vanaf eind 1800 tot nu toe. Het gaat ook om kunst van buitenlandse kunstenaars die al dertig jaar lang werken als kunstenaar in Nederland. Het gaat om alle kunstvormen en toegepaste kunst. De stichting NCE is opgericht in 2106 en is nog niet zo lang bezig met het opbouwen van een digitale collectie.

Wat doet de stichting NCE bijvoorbeeld allemaal?

- aankopen en beheren van kunst die voldoet aan de criteria van de stichting NCE en toegelaten wordt door de kunst toetsingscomissie;
- aanvaarden en beheren van kunstcollecties van kunstenaars die vallen onder de criteria van de stichting NCE. Het aanvaarden kan bestaan uit: nalatenschappen, erfstellingen, legaten of schenkingen;
- voorlichting geven over kunst die valt onder de criteria van de stichting NCE;
- organiseren van exposities;
- onderhouden en verder ontwikkelen van het digitale museum van minder 'zichtbare kunst';
- promoten van minder 'zichtbare kunst' door middel van de website en andere promotiemiddelen;
- alle andere activiteiten die naar het oordeel van het bestuur kunnen
  bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Hoe kunt u de stichting NCE helpen en ondersteunen?

- door een eenmalige financiële gift
- door donateur te worden voor 32,50 euro per jaar
- door nalatenschappen, erfstellingen, legaten of schenkingen in de vorm van fianciële bijdragen of bijdragen in natura
- door kunst in bruikleen te geven aan de Stichting NCE

Financiële giften kunt u storten via (aftrekbaar bij uw belastingopgave):
ING Bank: NL 42 INGB 0007 1947 24 t.n.v. Stichting NCE Bodegraven